Vixes

سرمایه گذاری

وضعیت: در حال پرداخت
سرمایه ی فعال ما: محرمانه
واریز سود: دستیمجموع برداشت ما:دویست  و بیست درصد
شروع پروژه: 195روز پیشمجموع سود ما: صد و بیست درصد
مانیتور شده: 195 روزآخرین پرداخت: 1399/7/6
حداقل سرمایه گذاری: ۵ دلاررده بندی ادمین: 8 از 10
پاداش معرفی: ۷% – ۲% – ۱%آموزش، ارزیابی و تحلیل پروژه
حساب های مورد قبول: پرفکت مانی، بیت کوین، لایت کوین، دوج کوین
پلن ها: پلن ها: ۱% تا ۳% روزانه مادام العمر + ۳ دلار جایزه ی ثبت نام

سرمایه گذاری

هشدار:  Best My Invest هیچگونه ارتباطی با پروژه های معرفی شده در سایت ندارد. سرمایه گذاری در پروژه های آنلاین همانند پروژه های فیزیکی دارای ریسک بوده و تصمیم به سرمایه گذاری و هر گونه سود و زیان به عهده ی شخص شماست. چنانچه به هر دلیل فکر میکنید نمیتوانید در این تجارت موفق باشید از هر گونه سرمایه گذاری در پروژه ها جدا بپرهیزید.